Wang Tiende Wei Ligang Xu Lei Yang Jie Chang Zao Wouki Zeng Mi Zhang Gui Ming Find Alisan Fine Arts on Facebook at http://www.facebook.com/alisanfinearts-Tue-Sat 10:30-17:30, Closed Mon, Sun and public holidays" />Wang Tiende Wei Ligang Xu Lei Yang Jie Chang Zao Wouki Zeng Mi Zhang Gui Ming Find Alisan Fine Arts on Facebook at http://www.facebook.com/alisanfinearts-Tue-Sat 10:30-17:30, Closed Mon, Sun and public holidays" />

藝倡畫廊Alisan Fine Arts藝倡畫廊Alisan Fine Arts藝倡畫廊Alisan Fine ArtsGallery+852 2526 1091+852 2845 3975http://www.alisan.com.hkhttp://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvMC82L2FsaXNvbi5qcGc=&w=396&h=400http://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvMC82L2FsaXNvbi5qcGc=&w=396&h=400 Main address:Room 2305, Hing Wai Centre, 7 Tin Wan Praya Road, Aberdeen,Hong Kong, China