Staatliche Kunsthalle KarlsruheStaatliche Kunsthalle KarlsruheStaatliche Kunsthalle KarlsruheMuseum+49 (0)721 926 33 59+49 (0)721 926 67 88http://www.kunsthalle-karlsruhe.dehttp://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvMy84OTkxL1NLS19Mb2dvXzEwY21fNzJkcGlfcm90LmdpZg==&w=396&h=400http://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvMy84OTkxL1NLS19Mb2dvXzEwY21fNzJkcGlfcm90LmdpZg==&w=396&h=400 Main address:Hans-Thoma-Straße 2-6,76133Karlsruhe, Germany