Industriemuseum ChemnitzIndustriemuseum ChemnitzIndustriemuseum ChemnitzMuseum+49 (0)371 3676-140+49 (0)371 3676-141http://www.saechsisches-industriemuseum.dehttp://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvMC81L0JpbGRfQ2hlbW5pdHouanBn&w=396&h=400http://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvMC81L0JpbGRfQ2hlbW5pdHouanBn&w=396&h=400 Main address:Zwickauer Straße 119,09112Chemnitz, Germany