Kunstmuseum BernKunstmuseum BernKunstmuseum BernMuseum+41 (0)31 328 09 44+41 (0)31 328 09 55http://www.kunstmuseumbern.chhttp://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvMC84L0t1bnN0bXVzZXVtX0Jlcm5fLV9jb21wLnBuZw==&w=396&h=400http://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvMC84L0t1bnN0bXVzZXVtX0Jlcm5fLV9jb21wLnBuZw==&w=396&h=400 Main address:Hodlerstrasse 12,3000Bern, Switzerland