Shelburne MuseumShelburne MuseumShelburne MuseumMuseum8029853346http://6000 Shelburne Rd.http://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvMy8xMjA5MC9TTV9JRF9TbWFsbFN5bWJvbF9MZWZ0X2JsYWNrLmpwZw==&w=396&h=400http://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvMy8xMjA5MC9TTV9JRF9TbWFsbFN5bWJvbF9MZWZ0X2JsYWNrLmpwZw==&w=396&h=400 Main address:6000 Shelburne Rd.,05482Shelburne, United states