Ruine der Künste BerlinRuine der Künste BerlinRuine der Künste BerlinMuseum+49 30 8313708http://www.wolf-kahlen.net/ruinehttp://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvNS80L05lb25BbkZhc3NhZGUxNS5qcGc=&w=396&h=400http://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvNS80L05lb25BbkZhc3NhZGUxNS5qcGc=&w=396&h=400 Main address:Hittorfstr. 5,14195 Berlin Steglitz Zehlendorf, Germany