NHM - Naturhistorisches Museum WienNHM - Naturhistorisches Museum WienNHM - Naturhistorisches Museum WienMuseum+ 43 (1) 521 77 - 0+ 43 (1) 523 52 54http://www.nhm-wien.ac.athttp://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvMC8xMDM3OS9LcmFjaGVyLTI0N19lbnR6ZXJydC5qcGc=&w=396&h=400http://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvMC8xMDM3OS9LcmFjaGVyLTI0N19lbnR6ZXJydC5qcGc=&w=396&h=400 Main address:Burgring 7,1010Vienna, Austria