Kunsthalle BaselKunsthalle BaselKunsthalle BaselGallery+41 (61) 206 99 00+ 41 (61) 206 99 19http://www.kunsthallebasel.chhttp://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvNy80LzAyXzE2MDVfR01LdW5zdGhhbGxlX0Jhc2VsX3NtYWxsX1laLmpwZw==&w=396&h=400http://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvNy80LzAyXzE2MDVfR01LdW5zdGhhbGxlX0Jhc2VsX3NtYWxsX1laLmpwZw==&w=396&h=400 Main address:Steinenberg 7,CH-4051Basel, Switzerland