Art Center SarasotaArt Center SarasotaArt Center SarasotaGallery+1 941.365.2032+1 941.366.0585http://www.artsarasota.orghttp://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvOC8zL0FydF9TYXJhc290YV9DZW50ZXJfLV9jb21wLmpwZw==&w=396&h=400http://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvOC8zL0FydF9TYXJhc290YV9DZW50ZXJfLV9jb21wLmpwZw==&w=396&h=400 Main address:707 North Tamiami Trail,34236Sarasota, Florida Gulf Coast, United states